Leverans
Xbox Live Points och Medlemskap levereras digitalt automatiskt på sekunden till den email du registrerat vid beställningen, men du har även tillgång till ordern via din Beställnings historik.

Ordrar på Antivirus programmen hanteras manuellt av säkerhetsskäl och levereras inom 8 timmar efter utförd beställning.

Ångerrätt
Den normala 14 dagars ångerrätten för distanshandel gäller inte på våra produkter på grund av sin beskaffenhet enligt 2 Kapitlet 4§ av Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

Kundregistrering
För att kunna ta del av de tjänster som erbjuds via LiveKoder.com måste du först registrera dig som medlem vilket är gratis. Personuppgifter som lämnas till LiveKoder.com hanteras med stor sekretess. Dina personuppgifter är skyddade och kommer inte utan ditt godkännande att lämnas ut till andra företag.

Betalning
Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Ålderskrav
Du måste vara minst 18 år fyllda för att kunna beställa hos oss.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Användarvillkor
LiveKoder.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. Varje gång du använder denna tjänst förbinder du dig att följa gällande villkor.

Sekretesspolicy
Informationen du lämnar om dig själv används endast internt. Inga uppgifter om dig kommer föras vidare till tredje part. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.